در حال نمایش 6 نتیجه

کارپول و بی حسی

سیتانست۳%

موجود در انبار

400,000 تومان
افزودن به سبد خرید

لیدوکائین2%

موجود در انبار

450,000 تومان
افزودن به سبد خرید

دنتانست

موجود در انبار

420,000 تومان
افزودن به سبد خرید

کلروفرم گلچای

موجود در انبار

50,000 تومان
افزودن به سبد خرید

پروزوکائین

موجود در انبار

300,000 تومان
افزودن به سبد خرید

آرتیکائین

موجود در انبار

350,000 تومان
افزودن به سبد خرید