در حال نمایش 17 نتیجه

مواد مصرفی

واش (اسپیدکس)

موجود در انبار

1,350,000 تومان
افزودن به سبد خرید

پوتی (اسپیدکس)

موجود در انبار

1,580,000 تومان
افزودن به سبد خرید

اکتیواتور (اسپیدکس)

موجود در انبار

1,000,000 تومان
افزودن به سبد خرید

وارنیش

موجود در انبار

1,390,000 تومان
افزودن به سبد خرید

فرموکروزول مروابن

موجود در انبار

190,000 تومان
افزودن به سبد خرید

هموستاز مروابن

موجود در انبار

160,000 تومان
افزودن به سبد خرید

اوژنول مروابن

موجود در انبار

94,000 تومان
افزودن به سبد خرید

خمیر پانسمان کاویزول

موجود در انبار

150,000 تومان
افزودن به سبد خرید

گلاس لوتینگ GC

موجود در انبار

1,500,000 تومان
افزودن به سبد خرید

کلسیم هیدروکساید گلچای

موجود در انبار

51,000 تومان
افزودن به سبد خرید

پست (ایرانی)

موجود در انبار

200,000 تومان
افزودن به سبد خرید

آمالگام 5واحدی SDI

موجود در انبار

3,600,000 تومان
افزودن به سبد خرید

آمالگام 3واحدی SDI

موجود در انبار

2,950,000 تومان
افزودن به سبد خرید

آمالگام 2واحدی SDI

موجود در انبار

2,350,000 تومان
افزودن به سبد خرید

آمالگام 1واحدی SDI

موجود در انبار

1,800,000 تومان
افزودن به سبد خرید

پودر زینک اکساید گلچای

موجود در انبار

97,000 تومان
افزودن به سبد خرید